Recerca i innovació

La Recerca i la Innovació (R+I) són eixos principals per a qualsevol institució sanitària que vulgui millorar la seva tasca assistencial, í també generar coneixement i valor social.

El contacte permanent amb el pacient ens mou per impulsar la recerca i la innovació en els processos assistencials i fan possible avançar i aplicar nous procediments, eines i tractaments que tindran una repercussió directa als nostres pacients i a la població en general.

Objectius

Pla d'innovació i recerca

Desenvolupar i implantar el Pla d’Innovació i Recerca prèviament aprovat pel Comitè de Direcció.

Suport

Donar suport metodològic als professionals per fer la innovació i recerca.

Obtenció de fons

Conèixer i aconseguir fons per a projectes de recerca vetllant pel seu autofinançament.

Ètica institucional

Vetllar perquè l’ètica institucional sigui respectada en els projectes on participem.

Qualitat

Avaluar la qualitat de la innovació i la recerca.

Capacitació i motivació

La millora de la capacitació i motivació dels nostres professionals.

Eficiència

La cerca de l’eficiència màxima del sistema sanitari.

Millora contínua

La incorporació d’eines per millorar l’assistència, accessibilitat i confiança dels usuaris.

Col·laboració

La col·laboració amb el nostre entorn acadèmic, empresarial i tecnològic.

Des de 2020 som Hospital Universitari i potenciem la recerca i la innovació

El Consorci Sanitari de l’Anoia i la Fundació Sanitària d’Igualada han establert una aliança estratègica en els àmbits de la investigació, la docència, la formació, els intercanvis científics, la difusió de coneixement i el foment i divulgació d’innovacions en l’àmbit científic general i especialment en el camp de la salut.