Equip de recerca

Cap de servei:
Enric Duaso (PhD)

Coordinador de recerca:
Andrés Gamboa

Adjunts medicina: David Herrero i Andrés Gamboa

MIR: Alvarado Escobar, Christian Mauricio, Alberca Patazca, Evelyn Irene, Arriaza Guzman i Sofia Alejandra

IIR: Maria Delgado

Tesis doctorals: Andres Gamboa (UB) i David Herrero (UB)

  Línies actuals de recerca

  Ortogeriatria: traumatologia geriàtrica

  Grup FLS (Fracture liason service): coordinació de pacient geriàtric fracturat (Geriatria, Reumatologia, Traumatologia i Rehabilitació). Projectes:

  • Prevenció de fractures secundàries i seguiment
  • Prevenció de caigudes i fractures
  • Registre de fractures (SEIOM)
  • ESECTO (projecte multicèntric) IP
  • Registre nacional de fractures: plataforma REFRA
  Geriatria i Cirurgia

  Coordinació de pacient geriàtric amb malaltia quirúrgica. Projectes:

  • Evaluación de un nuevo modelo de atención en los pacientes mayores de 80 años con patología aguda quirúrgica que ingresan en la unidad geriátrica de agudos de un hospital comarcal.

   

  Covid i Geriatria

  Publicacions recents

  • Pronostic factors of good functionality at 12 months of a hip fracture. Maluc Anoia study. Gamboa-Arango ADuaso EFormiga FMarimón PSandiumenge MSalgado MTEscalante ELumbreras CTarrida A. Rev Esp Cir OrtopTraumatol. 2019 Jul 31. pii: S1888-4415(19)30110-9. doi: 10.1016/j.recot.2019.06.007.
  • Prognostic factors for discharge to home and residing at home 12 months after hip fracture: an Anoia hip study. Gamboa-Arango ADuaso EMalafarina VFormiga FMarimón PSandiumenge MSalgado MTEscalante ELumbreras CTarrida A. Aging Clin Exp Res. 2019 Aug 3. doi: 10.1007/s40520-019-01273-9. 
  • Prognostic factors of mortality one year after a hip fragility fracture. Anoia hip study EnricDuaso, Andrés Gamboa-Arango, FrancescFormiga, Patrícia Marimón, Maria Teresa Salgado, Victor Murga, Célia Lumbreras, Anna Tarrida. Rev Esp Geriatr Gerontol. Jan-Feb 2021;56(1):18-23. doi: 10.1016/j.regg.2020.09.002. Epub 2020 Oct 17.