Activitat

El Consorci Sanitari de l'Anoia i la Fundació Sanitària d'Igualada han establert una aliança estratègica en matèria d'investigació, recerca, docència, formació i intercanvis científics.

Els àmbits en els quals està subjecta aquesta aliança són la investigació, la recerca, la docència, la formació, els intercanvis científics, la difusió de coneixement, el foment i la divulgació d’innovacions en l’àmbit científic general i especialment en el camp de la salut.

Activitats

Promoure la coordinació entre els recursos, objectius i fórmules per implementar-los.

Promocionar trobades d’intercanvi científic al CSA i de professionals del CSA en les seves diverses especialitats i camps d’expertesa.

Donar suport al desenvolupament d’activitats de recerca en l’àmbit del CSA, des de la realització de assajos clínics a activitats de recerca pròpia, promovent la vinculació de grups de treball de professionals a xarxes específiques de recerca.

Donar suport a la formació del personal dependent d’ambdues institucions, en especial en l’adquisició d’habilitats i metodologia de recerca i comunicació de treballs científics.

Fer ampliacions puntuals de la col·laboració amb altres entitats i institucions interessades, en funció del projecte específic de què es tracti.

Articular una aliança específica en política laboral, adaptada als objectius compartits pel CSA i l’FSI en el seu territori d’influència, així com especialment a les necessitats de l’Hospital d’Igualada i els seus professionals sanitaris en l’àmbit del coneixement, la recerca i la formació, d’acord amb les previsions de l’article 8.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.

Des de 2020 som Hospital Universitari d’Igualada

El Consorci Sanitari de l’Anoia i la Fundació Sanitària d’Igualada han establert una aliança estratègica en els àmbits de la investigació, la docència, la formació, els intercanvis científics, la difusió de coneixement i el foment i la divulgació d’innovacions en l’àmbit científic general i especialment en el camp de la salut.