FUNDACIÓ SANITÀRIA D’IGUALADA

Recerca i innovació per a una assistència de qualitat a l’Anoia

La Fundació té com a objectiu promoure i gestionar la recerca i la innovació en salut promoguda
pel Consorci Sanitari de l’Anoia.