El mes d’abril de 1994 la Junta de l’Hospital Comarcal d’Igualada i el Patronat de la Fundació Assistencial de l’Anoia, amb l’impuls i també amb la participació activa del Servei Català de la Salut i dels màxims responsables del Departament de Sanitat i Seguretat Social, van constituir la Fundació Sanitària d’Igualada. Uns mesos després, a principis de setembre, va començar a funcionar la nova entitat com un sol hospital nascut de la suma de dues institucions hospitalàries apreciades per la comunitat i que l’evolució de la sanitat va portar a treballar definitivament en comú.

La nova fundació va representar una aposta de futur, necessària per garantir la continuïtat d’una assistència hospitalària de qualitat a l’Anoia. Aquell objectiu va comportar notables esforços a les persones i organitzacions vinculades al projecte, que van respondre amb professionalitat i sentit del deure.

Van ser uns anys treballant en dos edificis separats per 300 metres però que causava moltíssimes disfuncionalitats de circuits entre els serveis i comportava molèsties als pacients, treballadors i a més, amb la precarietat de les instal·lacions perl’antiguitat dels edificis.

Es va promoure, així, la construcció d’un nou edifici.

L’any 2006 la Fundació Sanitària d’Igualada va traspassar tota l’activitat al Consorci Sanitari de l’Anoia constituït formalment l’any 2001 i que actualment és l’òrgan que gestiona l’entitat.

El març de 2007 va entrar en ple funcionament el nou hospital amb el trasllat de pacients i personal.

Al 2017 es van modificar els estatuts de la Fundació per desplegar tasques de promoció i gestió de la recerca i la innovació en biomedicina dins del CSA.

Fundacio Sanitària d'Igualada

Apostem per l’assistència de qualitat a l’Anoia des de