Comissió de Recerca

La Comissió de Recerca del CSA té com a missió garantir la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participen en els projectes de recerca que es duen a terme al Consorci Sanitari de l’Anoia.

Es verifica que no hi hagi risc físic o psicològic per als participants, així com vetllar que es compleixi la legislació vigent en cadascun dels projectes. La Comissió també s’encarrega de fer un seguiment posterior de tots els projectes.

Aquesta Comissió dona suport als investigadors i grups de recerca de l’Hospital en cadascuna de les fases que es requereixin, des de l’inici de la concepció de la idea, fins a aspectes metodològics, ètics i legals dels projectes, així com de seguiment. A més a més, ser revisen tots els estudis multicèntrics de promotors externs, que vulguin incloure el nostre hospital en els seus projectes.

Un cop revisats tots els projectes presentats, en cas que es requereixi, s’emeten al·legacions perquè siguin esmenades pels investigadors. Una vegada corregides, es remetran al Comitè d’ètica de la investigació (CEI) amb medicaments (CEIm) del Hospital Universitari de Bellvitge, per a la seva aprovació final.

Aquesta Comissió té com a referència les Normes de Pràctica Clínica (BPC) de l’Hospital Universitari de Bellvitge, així com la legislació vigent, la Llei Orgànica 3/2018 sobre protecció de dades personals i garantia de drets digitals, Reglament (UE) 2016/679 Protecció de Dades Generals, Llei Orgànica 41/2002, pel que fa a l’abast general, i RD 1090/2015 sobre assaigs clínics amb medicaments i Llei 14/2007 de recerca biomèdica, dins de la normativa específica, entre d’altres.

Membres de la Comissió

Marta Banqué Navarro

Marta Banqué Navarro

Metgessa

Presidenta de la Comissió. Doctora en Epidemiologia i Estadística. Responsable d’Estratègia i Projectes.

Joan Carles Mateu Pruñonosa

Joan Carles Mateu Pruñonosa

Metge

Responsable de l’Àrea de Gestió del Coneixement.

Griselda Gonzàlez Zobl

Griselda Gonzàlez Zobl

Metgessa

Medicina Preventiva i Salut Pública.

Elisabet Urbano Fernández

Elisabet Urbano Fernández

Diplomada en administració

Àrea de Docència, Recerca i Innovació.

Alba Alsina Tarrida

Alba Alsina Tarrida

Direcció i Administració d’Empreses

Departament de Gestió Econòmica.

Mercè Taló Solé

Mercè Taló Solé

Infermera

Presidenta del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Anoia.

Ángela Zumel Marne

Ángela Zumel Marne

Doctora en Biomedicina

Assistent de recerca de la FSI.

M. Dolors Grados Cánovas

M. Dolors Grados Cánovas

Metgessa

Reumatologia.

Anabel Ramírez García

Anabel Ramírez García

Infermera

Cirurgia General i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)

Alexandra Retamero Delgado

Alexandra Retamero Delgado

Farmacèutica

Farmàcia Hospitalària.

David Herrero Barrera

David Herrero Barrera

Metge

Geriatria

Daniel Vega Moreno

Daniel Vega Moreno

Doctor en Psicologia

Salut Mental i Addiccions.