Responsable del tractament de dades

  • Identitat: Fundació Sanitària d’Igualada
  • Adreça postal: Av. Catalunya, 11 08700 – Igualada (Barcelona)
  • Telèfon: 938075500

Delegat de protecció de dades en l’àmbit de salut:
Fundació TIC Salut Social – Correu: dpd@ticsalutsocial.cat

 

Finalitat

La Fundació Sanitària d’Igualada (en endavant FSI) tracta la informació facilitada per les persones interessades en els nostres serveis, amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin a través dels formularis de la web.

La FSI  recopila la informació d’identificació personal amb la finalitat d’informar en el butlletí de recollir escrits dels usuaris per a tramitacions diverses o la de recollir informació curricular com el CV.

La informació facilitada també es tracta amb la finalitat de realitzar el seguiment de les visites al web a través dels serveis de Google Analytics.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada sol·liciti la seva suspensió en exercir els seus drets sobre les dades.

 

Legitimació

El consentiment de l’interessat, mitjançant l’acceptació de l’ús de les cookies d’anàlisi, com mitjançant les dades facilitades en els formularis de contacte.

En la recollida de currículums, la legitimació del tractament es basa en la sol·licitud de mesures precontractuals per a la valoració del possible candidat, d’acord a l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

 

Destinataris

La FSI no cedeix dades a tercers, a excepció que la cessió es basi en una obligació legal.

 

Drets

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el FSI tracta dades personals que la concerneixin.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La FSI deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Procedència

Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que l’interessat les faciliti a través dels formularis habilitats per aquest ús, mai s’adquireixen per cap altre mitjà, a excepció de les dades de navegació que s’obtenen a través de cookies d’acord a la política establerta a https://www.fsigualada.org/politica-de-cookies/